תנאי שימוש באתר

התנאים וההגבלות הבאים מסדירים כל שימוש באתר https://www.wowelo.com/ ובכל התוכן, השירותים והמוצרים הזמינים באתר או באמצעות האתר (יחד, האתר). האתר הוא בבעלות ומופעל על ידי Wowelo ("Wowelo"). האתר מוצע בכפוף להסכמתך ללא שינוי של כל התנאים וההגבלות הכלולים כאן וכל כללי ההפעלה האחרים, מדיניות (כולל, ללא הגבלה, מדיניות הפרטיות של Wowelo) ונהלים שעשויים להתפרסם מעת לעת באתר זה על ידי Wowelo (יחד, "ההסכם").

אנא קרא הסכם זה בעיון לפני הגישה או השימוש באתר. על ידי גישה או שימוש בכל חלק באתר האינטרנט, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות של הסכם זה. אם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות של הסכם זה, אזי אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בשירותים כלשהם. אם תנאים והגבלות אלה נחשבים להצעה של Wowelo, הקבלה מוגבלת במפורש לתנאים אלה. האתר זמין רק לאנשים בני 13 לפחות.

 1. https://www.wowelo.com/ החשבון והאתר שלך. אם אתה יוצר בלוג/אתר באתר, אתה אחראי לשמירה על אבטחת חשבונך והבלוג שלך, ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון ולכל פעולה אחרת הנעשית בקשר עם הבלוג. אין לתאר או להקצות מילות מפתח לבלוג שלך בצורה מטעה או בלתי חוקית, לרבות באופן שנועד לסחור על שמם או מוניטין של אחרים, ו-Wowelo רשאית לשנות או להסיר כל תיאור או מילת מפתח שהיא מחשיבה כלא הולם או בלתי חוקי, או אחרת עלול לגרום לחבות Wowelo. עליך להודיע ​​מיידית ל-Wowlo על כל שימוש לא מורשה בבלוג שלך, בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת. Wowelo לא תישא באחריות לכל מעשים או מחדלים מצדך, לרבות כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה ממעשים או מחדלים כאלה.
 2. אחריות התורמים. אם אתה מפעיל בלוג, מגיב לבלוג, מפרסם חומר לאתר, מפרסם קישורים באתר, או בדרך אחרת (או מאפשר לכל גורם שלישי להגיש) חומר זמין באמצעות האתר (כל חומר כזה, "תוכן" ), אתה אחראי לחלוטין לתוכן, ולכל נזק הנובע כתוצאה מתוכן זה. זה המקרה ללא קשר לשאלה אם התוכן המדובר מהווה טקסט, גרפיקה, קובץ שמע או תוכנת מחשב. על ידי הפיכת תוכן לזמין, אתה מצהיר ומתחייב כי:
  • ההורדה, ההעתקה והשימוש בתוכן לא יפגעו בזכויות הקניין, לרבות אך לא רק זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים או זכויות סוד מסחרי של צד שלישי כלשהו;
  • אם למעסיק שלך זכויות לקניין רוחני שתיצור, יש לך (i) אישור מהמעסיק שלך לפרסם או להפוך את התוכן לזמין, כולל אך לא מוגבל לתוכנה כלשהי, או (ii) שהובטח מהמעסיק שלך ויתור על כל הזכויות בתוכן;
  • מילאת באופן מלא את כל הרישיונות של צד שלישי הנוגעים לתוכן, ועשיתם את כל הדרוש כדי להעביר בהצלחה את כל התנאים הנדרשים למשתמשי הקצה;
  • התוכן אינו מכיל או מתקין וירוסים, תולעים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאניים או תוכן מזיק או הרסני אחר;
  • התוכן אינו דואר זבל, אינו מכונה או שנוצר באופן אקראלי, ואינו מכיל תוכן מסחרי לא מוסרי או לא מתוכנן שנועד להסיע תנועה לאתרי צד שלישי או להגביר את דירוג מנועי החיפוש של אתרי צד שלישי, או לבצע פעולות בלתי חוקיות נוספות (כגון כמו דיוג) או להטעות מקבלי את המקור של החומר (כגון זיוף);
  • התוכן אינו פורנוגרפי, אינו מכיל איומים או מסיתים אלימות כלפי יחידים או ישויות, ואינו מפר את זכויות הפרטיות או הפרסום של צד שלישי כלשהו;
  • הבלוג שלך אינו מקבל פרסומת באמצעות הודעות אלקטרוניות לא רצויות כגון קישורי ספאם בקבוצות דיון, רשימות דוא"ל, בלוגים אחרים ואתרי אינטרנט, ושיטות קידום מכירות דומות לא רצויות;
  • הבלוג שלך לא נקרא באופן שמטעה את הקוראים שלך לחשוב שאתה אדם או חברה אחרים. לדוגמה, כתובת האתר או השם של הבלוג שלך אינם שמו של אדם שאינו אתה או חברה שאינה שלך; ו
  • יש לך, במקרה של תוכן הכולל קוד מחשב, לסווג ו/או לתאר במדויק את הסוג, הטבע, השימושים וההשפעות של החומרים, בין אם התבקש לעשות זאת על ידי Wowelo ובין אם אחרת.

  על ידי שליחת תוכן ל-Wowelo להכללה באתר האינטרנט שלך, אתה מעניק ל-Wowlo רישיון עולמי, ללא תמלוגים ולא בלעדי לשכפל, לשנות, להתאים ולפרסם את התוכן אך ורק למטרת הצגה, הפצה וקידום של הבלוג שלך. . אם תמחק תוכן, Wowelo תעשה מאמצים סבירים כדי להסיר אותו מהאתר, אך אתה מאשר כי ייתכן שאחסון במטמון או הפניות לתוכן לא יהיו זמינים באופן מיידי.

  מבלי להגביל אף אחד מאותם מצגים או אחריות, ל-Wowlo יש את הזכות (אם כי לא החובה) לפי שיקול דעתה הבלעדי של Wowelo (i) לסרב או להסיר כל תוכן שלפי דעתה הסבירה של Wowelo, מפר כל מדיניות של Wowelo או שהוא מזיק בכל דרך שהיא. או מעורר התנגדות, או (ii) להפסיק או למנוע גישה ושימוש באתר לכל אדם או ישות מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Wowelo. Wowelo לא תהיה מחויבת לספק החזר של סכומים כלשהם ששולמו בעבר.

 3. תשלום והתחדשות.
  • תנאים כלליים.
   על ידי בחירת מוצר או שירות, אתה מסכים לשלם ל-Wowlo את דמי המנוי החד-פעמיים ו/או החודשיים או השנתיים המצוינים (ייתכן כי תנאי תשלום נוספים ייכללו בהודעות אחרות). תשלומי מנוי יחויבו על בסיס תשלום מראש ביום ההרשמה לשדרוג ויכסו את השימוש בשירות זה למשך תקופת מנוי חודשית או שנתית כמצוין. תשלומים אינם ניתנים להחזר.
  • חידוש אוטומטי. 
   אלא אם כן תודיע ל-Wowlo לפני תום תקופת המנוי הרלוונטית שברצונך לבטל מנוי, המנוי שלך יתחדש אוטומטית ואתה מאשר לנו לאסוף את דמי המנוי השנתי או החודשי החלים אז עבור מנוי כזה (כמו גם כל מיסים) באמצעות כל כרטיס אשראי או מנגנון תשלום אחר שיש לנו רשום עבורך. ניתן לבטל שדרוגים בכל עת על ידי הגשת בקשתך ל-Wowlo בכתב.
 4. שירותים.
  • אגרות; תַשְׁלוּם. על ידי הרשמה לחשבון שירותים אתה מסכים לשלם ל-Wowlo את דמי ההגדרה והעמלות החוזרות הרלוונטיות. עמלות החלות יחויבו החל מיום הקמת השירותים שלך ולפני השימוש בשירותים אלה. Wowelo שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התשלום והעמלות בשלושים (30) יום לפני הודעה בכתב אליך. ניתן לבטל שירותים על ידך בכל עת בהודעה כתובה ל-Wowelo של שלושים (30) יום.
  • תומכים. אם השירות שלך כולל גישה לתמיכה מועדפת בדוא"ל. "תמיכה באימייל" פירושה היכולת להגיש בקשות לסיוע בתמיכה טכנית בדוא"ל בכל עת (במאמצים סבירים של Wowelo להגיב תוך יום עסקים אחד) בנוגע לשימוש בשירותי ה-VIP. "עדיפות" פירושה שהתמיכה מקבלת עדיפות על פני תמיכה עבור משתמשי השירותים הסטנדרטיים או החינמיים של https://www.wowelo.com/. כל התמיכה תינתן בהתאם לנוהלי השירותים הסטנדרטיים, הנהלים והמדיניות של Wowelo.
 5. אחריות המבקרים באתר. Wowelo לא בדקה, ואינה יכולה לעיין, בכל החומר, לרבות תוכנת מחשב, שפורסם באתר, ולכן אינה יכולה להיות אחראית לתוכן, לשימוש או להשפעותיו של אותו חומר. בהפעלת האתר, Wowelo אינה מייצגת או מרמזת כי היא מאשרת את החומר המפורסם שם, או שהיא מאמינה שחומר כזה הוא מדויק, שימושי או לא מזיק. אתה אחראי לנקוט באמצעי זהירות לפי הצורך כדי להגן על עצמך ועל מערכות המחשב שלך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ותוכן מזיק או הרסני אחר. האתר עשוי להכיל תוכן פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות אחרת, וכן תוכן המכיל אי דיוקים טכניים, טעויות דפוס ושגיאות אחרות. האתר עשוי להכיל גם חומר המפר את זכויות הפרטיות או הפרסום, או מפר את הקניין הרוחני וזכויות קנייניות אחרות, של צדדים שלישיים, או שההורדה, ההעתקה או השימוש בו כפופים לתנאים והגבלות נוספים, מוצהרים או לא מוצהרים. Wowelo מתנערת מכל אחריות לכל נזק שנגרם משימוש המבקרים באתר, או מכל הורדה על ידי אותם מבקרים של תכנים שפורסמו בו.
 6. תוכן פורסם על אתרים אחרים. לא סקרנו ולא נוכל לעיין בכל החומר, לרבות תוכנת מחשב, שזמין דרך אתרי האינטרנט ודפי האינטרנט שאליהם https://www.wowelo.com/ מקשר, והקישור הזה אל https://www.wowelo. .com/. ל-Wowelo אין כל שליטה על אותם אתרים ודפי אינטרנט שאינם של Wowelo, ואינה אחראית לתכנים שלהם או לשימוש בהם. על ידי קישור לאתר או דף אינטרנט שאינם של Wowelo, Wowelo אינה מייצגת או מרמזת שהיא תומכת באתר או בדף אינטרנט כאלה. אתה אחראי לנקוט באמצעי זהירות לפי הצורך כדי להגן על עצמך ועל מערכות המחשב שלך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ותוכן מזיק או הרסני אחר. Wowelo מתנערת מכל אחריות לכל נזק שנגרם מהשימוש שלך באתרים ובדפי אינטרנט שאינם של Wowelo.
 7. הפרת זכויות יוצרים ומדיניות DMCA. כאשר Wowelo מבקשת מאחרים לכבד את זכויות הקניין הרוחני שלה, היא מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שחומר שנמצא או מקושר אליו https://www.wowelo.com/ מפר את זכויות היוצרים שלך, אתה מוזמן ליידע את Wowelo בהתאם למדיניות Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") של Wowelo. Wowelo תגיב לכל ההודעות הללו, לרבות כנדרש או מתאים על ידי הסרת החומר המפר או השבתת כל הקישורים לחומר המפר. Wowelo תפסיק את הגישה והשימוש של מבקר לאתר אם, בנסיבות מתאימות, ייקבע שהמבקר מפר שוב ושוב את זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של Wowelo או אחרים. במקרה של סיום כאמור, לא תהיה ל-Wowelo מחויבות לספק החזר של כל הסכומים ששולמו בעבר ל-Wowelo.
 8. קניין רוחני. הסכם זה אינו מעביר מ-Wowelo אליך כל קניין רוחני של Wowelo או של צד שלישי, וכל הזכויות, הבעלות והעניין בקניין זה ובנוסף יישארו (כמו בין הצדדים) אך ורק בידי Wowelo. Wowelo, https://www.wowelo.com/, הלוגו https://www.wowelo.com/, וכל שאר הסימנים המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה והלוגו המשמשים בקשר עם https://www.wowelo.com /, או האתר הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של מעניקי הרישיונות של Woweloor Wowelo. סימנים מסחריים אחרים, סימני שירות, גרפיקה וסמלי לוגו המשמשים בקשר עם האתר עשויים להיות סימנים מסחריים של צדדים שלישיים אחרים. השימוש שלך באתר אינו מעניק לך שום זכות או רישיון לשכפל או להשתמש בכל דרך אחרת בסימנים מסחריים של Wowelo או של צד שלישי.
 9. פרסומות. Wowelo שומרת לעצמה את הזכות להציג פרסומות בבלוג שלך אלא אם כן רכשת חשבון ללא פרסומות.
 10. שִׁיוּך. Wowelo שומרת לעצמה את הזכות להציג קישורי ייחוס כגון 'בלוג בכתובת https://www.wowelo.com/', מחבר הנושא, וייחוס גופנים בכותרת התחתונה או בסרגל הכלים של הבלוג שלך.
 11. מוצרי פרטנר. על ידי הפעלת מוצר שותף (למשל נושא) מאחד השותפים שלנו, אתה מסכים לתנאי השירות של אותו שותף. תוכל לבטל את הסכמתך לתנאי השירות שלהם בכל עת על ידי ביטול הפעלת המוצר השותף.
 12. שמות מתחם. אם אתה רושם שם דומיין, משתמש או מעביר שם דומיין שנרשם בעבר, אתה מאשר ומסכים כי השימוש בשם הדומיין כפוף גם למדיניות של חברת האינטרנט לשמות ומספרים שהוקצו ("ICANN"), כולל רישום זכויות ואחריות.
 13. שינויים. Wowelo שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להחליף כל חלק מהסכם זה. באחריותך לבדוק הסכם זה מעת לעת לאיתור שינויים. המשך השימוש שלך באתר או הגישה אליו לאחר פרסום כל שינוי בהסכם זה מהווה הסכמה לשינויים אלה. Wowelo עשויה גם, בעתיד, להציע שירותים ו/או תכונות חדשות דרך האתר (כולל שחרור של כלים ומשאבים חדשים). תכונות ו/או שירותים חדשים כאלה יהיו כפופים לתנאים ולהגבלות של הסכם זה. 
 14. סיום. Wowelo רשאית להפסיק את הגישה שלך לכל או לחלק מהאתר בכל עת, עם או בלי סיבה, עם או בלי הודעה, בתוקף מיידי. אם ברצונך לסיים הסכם זה או את חשבון https://www.wowelo.com/ שלך (אם יש לך כזה), אתה יכול פשוט להפסיק את השימוש באתר. על אף האמור לעיל, אם יש לך חשבון שירותים בתשלום, חשבון כזה יכול להיסגר רק על ידי Wowelo אם אתה מפר באופן מהותי הסכם זה ולא מצליח לרפא הפרה כזו תוך שלושים (30) יום מההודעה של Wowelo אליך על כך; בתנאי ש- Wowelo תוכל לסיים את האתר באופן מיידי כחלק מהשבתה כללית של השירות שלנו. כל ההוראות של הסכם זה, אשר מטבען אמורות לשרוד את סיום הסיום, ישרדו לאחר סיום, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, הסתייגות מאחריות, שיפוי והגבלות אחריות. 
 15. כתב ויתור על אחריות. האתר מסופק "כמות שהוא". Wowelo והספקים ומעניקי הרישיונות שלה מתנערים בזאת מכל אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. לא Wowelo ולא הספקים ומעניקי הרישיונות שלה, לא מתחייבים שהאתר יהיה נקי מטעויות או שהגישה אליו תהיה רציפה או ללא הפרעה. אתה מבין שאתה מוריד מהאתר, או משיג בדרך אחרת תוכן או שירותים דרך האתר על פי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.
 16. הגבלת האחריות. בשום מקרה, Wowelo, או הספקים או נותני הרישיונות שלה, לא יהיו אחראים לגבי כל נושא של הסכם זה על פי כל חוזה, רשלנות, אחריות קפדנית או תיאוריה משפטית או הוגנת אחרת עבור: (i) כל נזק מיוחד, מקרי או תוצאתי; (ii) עלות הרכש של מוצרים או שירותים תחליפיים; (iii) בגין הפסקת שימוש או אובדן או השחתה של נתונים; או (iv) עבור כל סכומים העולים על העמלות ששילמו על ידך ל-Wowelo במסגרת הסכם זה במהלך תקופה של שנים עשר (12) החודשים שקדמו לעילת התביעה. ל-Wowlo לא תהיה כל אחריות לכל כשל או עיכוב עקב עניינים שאינם בשליטתם הסבירה. האמור לעיל לא יחול במידה האסורה על פי החוק החל.
 17. ייצוג ואחריות כללית. אתה מצהיר ומתחייב כי (i) השימוש שלך באתר יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של Wowelo, להסכם זה ולכל החוקים והתקנות החלים (כולל ללא הגבלה כל חוקים או תקנות מקומיים במדינה, במדינה, בעיר שלך , או אזור ממשלתי אחר, בנוגע להתנהלות מקוונת ותוכן מקובל, לרבות כל החוקים החלים בנוגע להעברת נתונים טכניים המיוצאים מארצות הברית או מהמדינה בה אתה מתגורר) ו-(ii) השימוש שלך באתר לא יפר או לנצל את זכויות הקניין הרוחני של כל צד שלישי.
 18. שיפוי. אתה מסכים לשפות ולחזק את Wowelo, קבלניה, ומעניקי הרישיונות שלה, ואת הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים והסוכנים שלהם בהתאמה, מכל תביעה והוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, הנובעות מהשימוש שלך באתר, לרבות אך לא רק את ההפרה שלך של הסכם זה.
 19. שונים. הסכם זה מהווה את כל ההסכם בין Wowelo לבינך בנוגע לנושא זה, וניתן לשנותם רק על ידי תיקון בכתב חתום על ידי מנהל מורשה של Wowelo, או על ידי פרסום על ידי Wowelo של גרסה מתוקנת. למעט במידה שהחוק החל, אם קיים, קובע אחרת, הסכם זה, כל גישה או שימוש באתר יהיו כפופים לחוקי מדינת קליפורניה, ארה"ב, למעט הוראות ניגוד החוק, והמקום הראוי עבור כל מחלוקת הנובעת או קשורה לכל אחד מאלה יהיו בתי המשפט המדינתיים והפדרליים הממוקמים במחוז סן פרנסיסקו, קליפורניה. למעט תביעות לצו מניעה או סעד הוגן או תביעות בנוגע לזכויות קניין רוחני (שניתן להביאן לכל בית משפט מוסמך ללא פרסום ערובה), כל מחלוקת שתתעורר במסגרת הסכם זה תוכרע סופית בהתאם לכללי הבוררות המקיפים של Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") על ידי שלושה בוררים שמונו בהתאם לכללים כאמור. הבוררות תתקיים במחוז סן פרנסיסקו, קליפורניה, בשפה האנגלית וניתן לאכוף את החלטת הבוררות בכל בית משפט. הצד המנצח בכל פעולה או הליך לאכיפת הסכם זה יהיה זכאי להוצאות ושכר טרחת עורכי דין. אם חלק כלשהו מהסכם זה ייחשב כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה יתפרש כמשקף את כוונת הצדדים המקורית, ושאר החלקים יישארו בתוקף ובתוקף. ויתור של מי מהצדדים על כל תנאי או תנאי של הסכם זה או כל הפרה שלו, בכל מקרה, לא יוותר על תנאי או תנאי כאמור או על כל הפרה שלאחר מכן שלו. אתה רשאי להקצות את זכויותיך על פי הסכם זה לכל צד שמסכים, ומסכים להיות כפוף לתנאים וההגבלות שלו; Wowelo רשאית להמחות את זכויותיה על פי הסכם זה ללא תנאי. הסכם זה יהיה מחייב ויחול לטובת הצדדים, יורשיהם ונציגיהם המותרים.